Македонскиот клуб Илинден од Хановер-Лацен се сретна со Амбасадорот Рамадан Назифи во Берлин

На 28 декември 2021 година, Централниот совет на Македонците ја организираше средбата помеѓу Амбасадорот Рамадан Назифи и Македонскиот клуб Илинден од Хановер-Лацен, претставен од претседателот на Управниот одбор, Живко Лазаров, во македонската амбасада во Берлин.

Клубот Илинден е регистриран во Окружниот суд на Долна Саксонија во Хановер на 5 септември 1985 година и оттогаш организира традиционални културни вечери, спортски настани и ја поддржува Македонската црква во Лацен.

Во целиот период од основањето па до денес, фолклорната секција е најпрепознатливиот дел од Клубот Илинден. Танцот се гледа како суштински елемент во развојот на културното образование за децата и младите. Клубот има фолклорна група за возрасни и една за деца и тинејџери.

Претседателот на управниот одбор Живко Лазаров ја информираше Амбасадата за нивните активности и многубројните проекти во изминатите години и понуди да организира настап на фолклорната група од Хановер-Лацен по повод 52-риот ден на просветителот Методиј во Елванген.

Г-дин Лазаров известуваше и за македонската настава во градот Хановер-Лацен, кои се одржуваат во просториите на здружението.

Клубот Илинден се приклучи на Централниот совет на Македонците во 2021 година. Г-дин Лазаров истакна дека локалните македонски здруженија се подобро организирани на федерално ниво, така што нивните потреби во иднина ќе ги застапува Централниот совет на Македонците во институциите во Берлин и Скопје.

Во пријателска атмосфера беа разменети мислења за состојбите во дијаспората и беа разгледани предлози за подобрување на конзуларните услуги.

Централниот совет на Македонците предлага да се вработат практиканти кои освен што студираат, не само што подобро се подготвуваат за професионалниот живот, туку можат и да ги подобрат конзуларните услуги.

Г-дин Назифи се залага за континуирано подобрување на конзуларните услуги и ќе информира за слободни работни места во амбасадата и генералните конзулати.

Имаше отворена дискусија за соработки и можни активности и проекти кои можат да помогнат во повеќе области за надминување на проблемите на Македонците во Германија.

Договорено е да се продолжи соработката и размената на информации и во иднина да се одржуваат почести средби и посети со цел да се создадат услуги со додадена вредност за македонските граѓани во Германија.