Култура и историја

Повик за мир на Балканот – Берлин, 1928 г.

„За мир на Балканот“ – Повик на германски и австриски интелектуалци, потпишан меѓу другото и од Едуард Бернштајн, Берлин, ноември 1928 година За мир на Балканот Потпишаните сметаат дека е нивна должност да го привлечат […]