Финансирање на проекти од 5.001 до 23.000 евра за уметнички едукативни проекти

До 4 мај 2022 година проектите за уметничко образование имаат можност да поднесуваат апликации за финансирање – во износ од 5.001 до 23.000 евра за период до 12 месеци.

Поддржани се проекти во кои берлинските деца, адолесценти и млади до 27-годишна возраст активно учествуваат уметнички и содржински. Во секој проект, најмалку еден уметнички партнер работи со најмалку една образовна и/или младинска институција. На пример, уметник, независна група или културна институција соработува со училиште, дневен центар или клуб за млади.

Кои проекти може да се финансираат? Според кои критериуми оценуваат органите на одлучување? Како изгледа онлајн апликацијата? Како е структуриран финансискиот план? Берлинскиот проект фонд за културно образование одговара на овие прашања како дел од дигиталниот „апликативен фитнес“.

Дигитален информативен настан „апликативен фитнес“: 6 април 2022 година, од 16:00 до 18:30 часот
Бројот на учесници е ограничен. Затоа ве замолуваме да се регистрирате на: https://www.kulturformen.berlin/fit-fuer-den-antrag

Апликациите за финансирање столб 1 се пополнуваат со користење на онлајн формуларот на Берлинскиот проектен фонд за културно образование, а потоа се потпишуваат и се испраќаат по пошта.

Детални прописи за финансирање, онлајн формуларот за апликација и дополнителни информации може да се најдат на: https://www.kulturformen.berlin/kultur-formen/aktuelles/meldung/neue-ausschreibung-des-berliner-projektfonds-kulturelle-bildung-foerdersaeule-1-2022

(Периодот за аплицирање е истечен и поради оваа причина линкот е отстранет.)

Контакт:
Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung
c/o Stiftung für Kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung
Spandauer Damm 19, 14059 Berlin
Tel.: 030 – 30 30 444 49
projektfonds@kulturelle-bildung.berlin
http://www.projektfonds-kulturelle-bildung.berlin