Флориан Вист: Борбата за македонскиот идентитет во фокус

Ни претставува чест и задоволство денес да ви претставиме една особено посветена личност која не само што е страсна за истражување на македонската историја, туку и активно придонесува за одржување и ширење на нашето историско наследство. Во знак на благодарност за неговиот извонреден ангажман, Флориан Вист му беше доделен примерок од книгата “Основање на независната Република Македонија” од д-р Дејан Маролов и Оливер Митев за неговата докторска дисертација.

Важно е да се нагласи дека оваа книга беше финансирана од Централниот совет на Македонците во Германија и преведена на германски јазик со цел да се овозможи на широката публика да го запознае македонскиот аспект на историјата. Целта е да се овозможи македонската историја да го најде своето заслужено место во библиотеките и универзитетите, така што ќе се преподава на основа на факти.

Флориан Вист, како прв човек кој побара поддршка за својата докторска теза, заслужува посебно внимание и поддршка. Затоа би сакале да ве замолиме накратко да се претставите пред да навлеземе подлабоко и да дознаеме повеќе за вашите истражувања и проекти.

Можете ли кратко да се претставите и да ни дадете преглед на вашата до сегашна работа и вашиот фокус на истражување, особено во врска со политиката, историјата и Југоисточна Европа?

Јас сум политички и историски научник за Југоисточна Европа и студирав во Касел и Јена. Македонскиот јазик морав да го учам приватно поради немање можност за студирање, а на Универзитетот „Фридрих Шилер“ во Јена избрав да студирам албански, бугарски и грчки. Во моите претходни работи, преку теоријата на распадот на државата, се занимавав со губењето на државниот суверенитет на Македонија преку етничкиот конфликт помеѓу Албанците и Македонија, како и со непризнавањето на нацијата и државата од страна на Грција и Бугарија.

Во една друга работа се занимавав со проектот „Скопје 2014“, кој беше планиран во помал обем од страна на СДСМ и ДУИ, а реализиран од страна на ВМРО-ДПМНЕ, привлекувајќи го конкурентниот процес на национално формирање на Македонците и Албанците и нивната репрезентација во јавниот простор. Исто така, беше неопходно да се разгледа македонската историја, односно делови од неа, кои беа претендирани од страна на соседните држави Бугарија и Грција. Улогата на Македонската православна црква во националниот формирачки процес на Македонците, како и црковниот спор со Српската православна црква, беа дел од ова истражување, како и целиот проект „Скопје 2014“.

По овој вовед, би сакале да дознаеме повеќе за истражувањата и проектите на Флориан Вист. Еве неколку прашања на кои тој со задоволство ни одговори:

Што ве поттикна да се фокусирате на темата „Внатрешни и надворешни влијанија во процесот на национално формирање на Македонците“ за вашата докторска дисертација? Можете ли нешто да ни кажете за вашите до сега откритија во оваа област?

Проучувањето на оваа тема се заснова на фактот дека некои области од неа веќе ги имам обработено во помала мера во мојот дипломски и магистерски труд и ќе ги продлабочам во мојот докторски труд.

Како вашите претходни студии и магистерскиот труд за Македонија помогнаа да го продлабочите разбирањето на темата? Дали имало одредени клучни сознанија или искуства кои влијаеле на вашиот истражувачки пат?

Тезите се градеа една врз друга во подобласти и преку студирањето на Југоисточна Европа, специфично избрав модули кои тематски се ориентирани кон регионот на Македонија. Преку многу лични и научни контакти и истражувачки патувања можев да ги зголемам веќе стечените познавања.

Како кључно искуство би го истакнал моето време во Грција, бидејќи само кога ги споменуваш Македонците во негрчки контекст, како Германец, јасно чувствувате антипатија, а државата да се нарече „Скопје“ или населението „Бугарија“ е уште „пријателски“. Коментарските секции на едно истражување во Грција беа исполнети со многу националистички и ревизионистички изливи, обиди за уплашување па дури и лични закани. Во Грција, „Македонскиот“ сè уште се чувствува како нешто заканувачки и набљудувано.

Каква улога игра македонската дијаспора во вашата истражувачка област и како соработувавте со нив? Дали има некои посебни предизвици или можности кои произлегоа од оваа соработка?

Прегледот на македонската дијаспора е само дел од мојата докторска дисертација, но оваа дијаспора има значајна улога во одржувањето на македонскиот идентитет преку пренесување на спомени во форма на музика, танци, облека, празници, ритуални предмети или инструменти, пренесување на јазикот и религијата.

Покрај обичаите, носиите, музиката, кулинарските традиции, јазикот и религијата, емигрирале и конфликтите на Македонците, како што е националниот и верскиот притисок од соседните држави, кој често се пренесувал на заедниците во дијаспората и нивните организации. Ова првенствено се однесува на грчката дијаспора и, второ, на бугарската дијаспора, што значи дека разгледувањето на овие извезени конфликти како и влијанието на македонската дијаспора врз македонското општество и држава е многу важно за процесот на градење нација на Македонците.

Во целосност, постојат само неколку истражувања за македонската дијаспора во Австралија и САД. Научната работа за организацијата, координацијата, вмрежувањето и активностите на групите од македонската дијаспора целосно недостасува, особено во европски контекст.

Имајќи тоа предвид, веќе сум извршил интервјуа со Мето Колоски (ОМД-Обединета македонска дијаспора / САД), Вера Секуловска (ОМД Австралија), Стојко Стојков (OMO „Илинден“ – Пирин Бугарија), Никола Ѓурѓај („Илинден“ – Тирана – Албанија), како и со мојот пријател проф. Павлос Воскопулос (Партија на виножито / Ouránio Tóxo / Виножито – Грција). Со Павлос Воскопулос се сретнав и лично минатата година во Лерин (Флорина).

За иднината по завршувањето на докторската дисертација, можам да замислам да се занимавам уште понатаму во истражување на македонската дијаспора во рамките на научна работа.

Во име на Централниот совет на Македонците, ја изразуваме најискрената благодарност до Флориан Вист за неговата неуморна посветеност и револуционерски истражувачки придонеси за македонската историја и идентитет. Неговата посветеност на проучувањето и пренесувањето на нашето културно наследство е од неценливо значење и без сомнение ќе помогне да се обезбеди македонската историја да го заземе заслуженото место во светската историја.

Ние сме длабоко импресионирани од револуционерната работа на Флориан и неговото длабоко разбирање на сложената динамика на процесот на градење нација на Македонците. Нека неговата докторска дисертација биде пресвртница во истражувањето и придонесе за сензибилизирање на светот за богатата културна различност и историско значење на Македонија.

На Флориан Вист му посакуваме сè најдобро за неговата докторска дисертација и за сите негови идни напори. Неговата неуморна заложба за зачувување и ширење на македонскиот идентитет нека продолжи да дава резултати и да ги инспирира идните генерации.