Состанок на клубот Илинден и Централниот совет на Македонците во Германија

На 26 септември 2020 година во Лаатцен кај Хановер се одржа состанокот на одборот на Централниот совет на Македонците во Германија и управниот одбор на македонското друштво Илинден.


Двете здруженија се претставија и разговараа за историјата, структурите и членовите на здружението.


Централниот совет ќе работи преку барања до владите за поголема демократија и повеќе права за Македонците, а исто така ќе обезбеди подобрена комуникација и размена на информации.


Членовите на одборот на здруженијата се согласуваат за остварување на заедничките цели и за заедничката работа за решавање на покренатите проблеми.