Дали сакате да станете член на Централниот совет на Македонците во Германија? Одлично! Едноставно пополнете ја апликацијата за членство (PDF форма) и испратете ја на:

Zentralrat der Makedonen in Deutschland e.V.
Mühlenstr. 8 a
14167 Berlin

Ако сте член, исто така можете да ги ажурирате вашите податоци користејќи го PDF формуларот.

Централниот совет на Македонците во Германија е финансиран од чланарината на неговите членови уште од основањето. Годишната членарина за клубовите е 240, – ЕУР, за редовно вработени 120, – ЕУР и за пензионери и лица кои се невработени 60, – ЕУР.