Можности за финансирање

Финансирање на проекти од 5.001 до 23.000 евра за уметнички едукативни проекти

До 4 мај 2022 година проектите за уметничко образование имаат можност да поднесуваат апликации за финансирање – во износ од 5.001 до 23.000 евра за период до 12 месеци. Поддржани се проекти во кои берлинските […]