Можности за финансирање

Вонреден јавен повик на Министерството за надворешни работи за проектни апликации наменет за правни и физички лица од редовите на дијаспората

Министерството за надворешни работи ги повикува сите заинтересирани организации, здруженија и поединци, кои потекнуваат од  редовите на дијаспората, да поднесат проектни пријави кои опфаќаат идеи и иницијативи од нивен интерес. Утврдениот рок за аплицирање, трае […]

Можности за финансирање

Финансирање на проекти од 5.001 до 23.000 евра за уметнички едукативни проекти

До 4 мај 2022 година проектите за уметничко образование имаат можност да поднесуваат апликации за финансирање – во износ од 5.001 до 23.000 евра за период до 12 месеци. Поддржани се проекти во кои берлинските […]