55 години од збратимувањето на градовите Дрезден и Скопје

На 6 ноември 1967 година во Дрезден е потпишан договорот за збратимување на градот со град Скопје. Со тоа македонскиот главен град стана четвртиот збратимен град со Дрезден, по Санкт Петербург, Ковентри и Бреслау. Повеќе од 50 години подоцна, ова партнерство сè уште постои.

Појдовна точка на оваа врска беше трагичен настан што го погоди македонскиот главен град во летото 1963 година во форма на разорен земјотрес. Поранешниот југословенски град беше обновен под покровителство на Обединетите нации и со меѓународна поддршка од над 80 земји. Младата ГДР испрати и делегација од Црвениот крст, кој во тоа време беше со седиште во Дрезден. Хуманитарната соработка кулминираше со збратимувањето на градовите во 1967 година.  Потсетник на ова е и една од новите улици во западниот дел на Скопје; го носи името „Дрезденска“ како благодарност.

Спогодбата за збратимувањето на градовите Дрезден и Скопје на 6 ноември 1967 година

Со обновувањето на договорот за соработка меѓу двата града во февруари 1995 година, односите со стариот град на културата повторно добија замав. Музичарите и уметниците остварија контакти, имаше изложби, размени на уметници, но и спортски средби и размена на искуства на административно ниво.

Делегација на експерти од Скопје во Дрезден (од 6 до 10 јули 2022 г.)

На почетокот на јули, делегација на експерти од партнерскиот град Скопје го посети главниот град на Саксонската држава со цел да го зајакне партнерството после две години пандемија од корона, и да се запознае со искуствата на Дрезден во областа на заштита на животните, животната средина и климата, како и со паметниот град („Smart City“) и клутура и иницира понатамошни проекти.

Со посетата на Дрезден ќе продолжи размената во одредени области, која веќе беше стимулирана во 2018 година со патувањето на градоначалникот Детлеф Сител во Скопје. Пред сè, ова вклучува размена меѓу двете противпожарни бригади во Скопје и Дрезден и проширување на постоечката Дрезденска програма за размена на студенти „Schülerаustausch“  во еден понатамошен град партнер на Дрезден, како и можно продолжување на соработката во областа на паметниот град. Како таканаречен град на следбеници, Скопје е дел од европскиот проект за паметни градови „MAtchUP“ со Валенсија и Дрезден како градови светилници. Повеќе од 3 години тие работат на решенија и мерки за паметни градови и пренесување на техничките решенија во други квартири и градови.

Посетата на засолништето за животни во Дрезден беше од особено значење за делегацијата, поради нивната желба да соберат искуство заедно со Дрезден и други експерти, за да совладување на проблемот со постојано растечката популација на кучињата скитници во Скопје. Градоначалникот на главниот град на државата Дрезден, Детлеф Сител, кој е одговорен и за прифатилиштето за животни и противпожарната бригада, ги прими гостите на вечерен прием.

Делегацијата од Скопје ја сочинуваа претставници од различни сектори на скопската администрација, вклучително и претставници од Агенцијата за животна средина, Правната агенција и Агенцијата за меѓународни односи.

Покрај посетата на засолништето за животни во Дрезден, имаше и гостински предавања од колеги од администрацијата во Дрезден на тема поплави и обилни врнежи, како темата паметен град, културна размена и размена на студенти.

На една средба во градското собрание учествуваше и претставник на градот Нирнберг, бидејќи Нирнберг е вториот германски збратимен град на Скопје. Се разговараше за соработка меѓу трите града Нирнберг, Скопје и Дрезден, со фокус на трилатерална размена.

Патувањето на делегатите од Скопје во Нирнберг и Дрезден беше финансирано од програмата за размена на експерти на „Заедници на агенции за услуги во еден свет“ (Servicestelle Kommunen in der Einen Welt SKEW), која ја промовира општинската размена меѓу градовите партнери.