Кои се потребни документи за добивање на патна исправа за малолетни лица?

Колку важи патната исправа?

Кои се потребните документи за аплицирање за добивање на биометриска патна исправа преку ДКП?

За какви потреби ДКП на Република Македонија може да издаде потврда?

Кои се потребни документи за упис на починато лице во матичната книга на умрените?

Кои се потребните документи за упис на брак во матичната книга на венчаните?

Што е потребно за упис на новороденче и издавање на извод од матична книга на родени?

Што треба да направам ако моето дете е родено во странство?

Кои документи треба да ги поднесам до подрачната единица на министерството за внатрешни работи за државјанство?

Што е државјанство со потекло?

Како да станам Државјанин на Република Македонија?

Кои се постапките за стекнување државјанство на Република Македонија?

Кои се потребните документи за упис во матичната книга на родените на новородено дете?

Кои се потребните документи за прием во државјанство на Република Македонија?

Што е важно да знам кога патувам во Европската Унија?

Дали можам да живеам и работам во Шенген зоната?

Дали постојат други услови за влез во Шенген зоната?

Дали може да ми биде одбиен влез во Шенген-зоната?

Што е краткорочен престој?

Дали ми е потребна виза за краткорочна посета на Австрија, Норвешка, Велика Британија или Ирска?

Дали со мојата лична карта можам да патувам во странство?

Колку треба да ми важи пасошот ако патувам во странство?