Честитка за јубилејот на Македонското Друштво “Илинден” во Тирана

Честитка за 15-годишнината на Македонското Друштво “Илинден” во Тирана и Поздрав од Централниот Совет на Македонците во Германија

Македонското Друштво “Илинден” во Тирана го прославува својот 15-годишен јубилеј и ги истакнува значајните постигнувања во текот на годините. Во овој период, друштвото одржа многу средби со државните институции и локалната власт за заштита на правата и позицијата на македонското малцинство во Албанија. Тие се активни членови на Федералната Унија на Европските Националности и се ангажирани за правата на малцинствата. Покрај предизвиците, продолжуваат да бараат поддршка од државните институции и политичките партии во Албанија и Македонија. Претседателот на друштвото, Никола Ѓурѓај, го истакнува значењето на албанско-македонското пријателство и замолува за конструктивна соработка за решавање на постоечките предизвици.

Прочитајте го официјалниот прес-релиз на Македонското Друштво “Илинден” во Тирана за нивната 15-годишнина, во кој се истакнуваат значајните постигнувања и идните цели на друштвото.

Прес-релизот на Македонското Друштво “Илинден” во Тирана за 15-годишнината

Честитка од Централниот Совет на Македонците во Германија:

Срдечно честитаме на Македонското Друштво “Илинден” во Тирана за неговиот 15-годишен јубилеј! Вашиот неуморен труд и посветеност за македонската заедница во Албанија се захвални и имаат значаен позитивен удел. Пожелуваме ви уште многу години на успешна работа и партнерство. Честитки за постигнатите успеси и ви посакуваме сè најдобро во иднина!