Централниот совет на Македонците во Германија потпиша Меморандум за соработка со Македонското друштво “Илинден“-Тирана

Берлин, Германија, 29.05.2023 година

Централниот совет на Македонците во Германија преставувано од претседателот г-дин Роберт Кленкоски, потпишаа Меморандум за соработка со Македонското друштво “Илинден“-Тирана од Република Албанија преставувано од претседателот г-дин Никола Ѓурѓај, со цел промоција на македонските национални, традиционални и историски вредности (македонска култура, македонски јазик, традиции, фолклор) на национално и меѓународно ниво.

Двете Здруженија покажаа интерес за градење на партнерство во спроведување на конкретни проектни активности со намера да ги реализираат заедничките цели преку взаемни проекти. Нивна цел ќе биде да спроведуваат истражувања, креирање, развој и промоција на Македонската култура, размена на деца и младинци како учесници во разни манифестации, како и промовирање и поддршка на научни, културно-уметнички, спортски и хуманитарни активности и манифестации.