Повик за доставување предлог проекти

Почитувани членови, со нетрпение ги очекуваме вашите пријави, без оглед дали проектот е мал или голем!

Проектите се доставуваат до одборот во писмена форма:

  • Конкретно претставување на целите
  • Финансирање / трошоци
  • Специфицирање на временска рамка за финализирање
  • Назначување на раководител на проект кој ќе преземе одговорност за проектот и ќе известува пред одборот за напредокот во редовни интервали

Одборот ги одобрува проектите и финансиското учество по детално испитување.