Оглас за вработување на Државниот завод за еднаков третман – против дискриминација (LADS)

Одделот за правда, различност и антидискриминација на Берлинскиот Сенат бара персонал за областа на одговорност што е можно поскоро:

  1. Службеник во државната канцеларија на народниот правобранител (омбудсман) на LADG* – краен рок за пријавување: 25 декември 2022 година

и

  1. Службеник во LADS во политичкото поле на дејствување „BIPoC*, бегалци и други групи погодени од расизам“ -краен рок за пријавување: 30 декември 2022 година

Ве молиме поднесете ги апликациите во рокот за пријавување, исклучиво преку порталот за кариера на покраината Берлин: www.berlin.de/karriereportal

Со над 300 вработени во шест одделенија, Сенатскиот Оддел за правда, различност и антидискриминација надгледува широк спектар на различни теми. Покрај „класичните“ теми на судството, кои ги вклучуваат задачите поврзани со судовите, агенциите за спроведување на законот и казнениот систем, нејзината област на одговорност вклучува и заштита на жртвите и прашања за антидискриминација и политика за различности.

*LADG: Берлинскиот државен закон за антидискриминација (Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung)

*BIPoC: Црнци, домородни, луѓе со боја (Black Indigenous People of Color)

Слика: Сенатско одделение за правда, различност и антидискриминација