За прв пат со гласот на Македонците се избира Државниот советодавен совет за интеграција и миграција

Комесарот за интеграција и миграција на Берлинскиот Сенат го додаде Централниот совет на Македонците на јавната листа на 21 декември 2021 година, откако ги исполнивме сите законски услови.

Со вклучувањето во списокот, Централниот совет на Македонците добива право да предлага кандидати за функцијата заменик граѓанин во окружните комитети за учество и интеграција во канцеларијата на соодветното околиско собрание.

Во 2022 година, со нашиот глас, ќе биде избран новиот Државен советодавен совет за интеграција и миграција, кој го советува Сенатот во Берлин за прашањата поврзани со интеграцијата и миграциската политика.

Како резултат на законското закотвување, државниот советодавен одбор е надграден, особено избраните претставници на мигрантите сега имаат посилна позиција во обликувањето на политичките процеси.

Колку може да биде силно влијанието на Државниот советодавен совет покажува историјата на самиот Закон за учество и интеграција: Овој закон во голема мера се должи на иницијативата на мигрантите на Државниот советодавен одбор.

Претставниците на мигрантите и доселениците се избираат на изборен состанок. Право на глас имаат претставниците на организациите кои поднеле барање до Комесарот за интеграција и миграција да се вклучат во списокот и добиле одобрение. Важи следново: Едно здружение – еден глас!

Државниот советодавен совет за интеграција и миграција првпат ќе се избира со гласот на Македонците во 2022 година.

Моментално можеме да номинираме кандидати за функцијата заменик граѓанин во окружните комитети за учество и интеграција во Панков и Рајникендорф. Доколку сте заинтересирани, ве молиме контактирајте не до 5 јануари 2022 година на info@zentralratdermakedonen.de. Со големо задоволство би ве поддржале и ќе ве номинираме за наш кандидат во областите Панков и Рајникендорф во главниот град Берлин.