Берлинскиот округ Трептов-Кепеник основа Советодавен одбор за миграција: Аплицирање за членство до 31 декември 2022 година

Трептов-Кепеник е доста разновиден. Речиси 20% од населениците имаат миграционо потекло, што значи тие самите или нивното семејство емигрирале во Германија или се бегалци. На многу жители на Трептов-Кепеник не им е дозволено да гласаат, и доколку е, често им е дозволено да гласаат само во ограничен обем. Додатно, плуралноста на Трептов-Кепеник во политиката и администрацијата често не е видлива. На почетокот на 2023 година, Трептов-Кепеник ќе формира Советодавен одбор за миграција, за конечно да може да бидат чуени и земени предвид интересите и грижите на сите соседи.

Сите заинтересирани страни се поканети да се пријават за членство до 31 декември 2022 година:

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin
Büro des Bezirksbürgermeisters, Integrationsbüro
Rudower Chaussee 4
12489 Berlin
integration@ba-tk.berlin.de

Следниве групи на луѓе имаат право да бидат членови на Советодавниот одбор за миграција: Како и во Законот за учество за модерна администрација во миграциското општество донесен во 2021 година, мнозинството од членовите на Советодавниот одбор за миграција ќе се состои од луѓе кои самите имаат историја на миграција и бегство и кои исто така живеат во Трептов-Кепеник, работат, стажираат, волонтираат или студираат во областа. Исто така, претставници на граѓанското општество кои имаат стручно знаење за партиципација, интеграција и еднакво учество и работа, можат да бидат дел од Советодавниот одбор на Трептов-Кепеник.

Советодавниот одбор за миграција ја советува и поддржува окружната канцеларија за сите прашања за партиципација, интеграција и еднакво учество на луѓето со миграција и бегалско потекло. Советодавниот одбор за миграција може да испрати свој претставник на јавните состаноци на комисиите на Окружното собрание (скратено BVV) и редовно бара размена со Државниот советодавен одбор и советодавните одбори за миграција од другите области. Во Советодавниот одбор за миграција постои можност да се донесат конкретни промени – на лице место во и за областа.

Ако имате какви било прашања во врска со постапката, можете да ја контактирате канцеларијата за интеграција на окружната канцеларија Трептов-Кепеник на 030 90297 – 2307 I -2308 или преку е-пошта на integration@ba-tk.berlin.de.

Централниот совет ги повикува и сите негови членови да аплицираат за членство. Со задоволство ги поддржуваме заинтересираните страни со нивната апликација.

Карта на окрузите и населбите во Берлин